Ця публічна оферта, укладена між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕЛІВЕРІ ХАБ» (ідентифікаційний код 43885637) та будь-якою особою - замовником послуг, яка є зареєстрованим користувачем мобільного додатку «DELIVERY HUB» на підставі та у відповідності до положень параграфу 2 глави 54 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України), положення глави 68 ЦК України, вимог статей 633, 641 ЦК України.
Сторони приймають (акцептують) цю Публічну оферту шляхом отримання доступу до Мобільного додатку, веб-сайту та добровільного створення (реєстрації) профілю, з огляду на що з моменту акцептування Публічної оферти вважаються такими, що, відповідно до вимог статті 642 ЦК України, безумовно прийняли її в повному обсязі, без будь-яких обмежень, застережень і винятків та одночасно погоджуються в повному обсязі з Політикою конфіденційності та захисту даних.

Публічна оферта з користувачами
мобільного додатку «DELIVERY HUB»

1.Визначення понять

Веб-сайт – веб-сайт ТОВ «ДЕЛІВЕРІ ХАБ», розміщений за адресою: https://delivery-hub.me.
Замовлення – розміщене Користувачем за допомогою Платформи (з використанням Мобільного додатку або Веб-сайту) доручення щодо придбання та/або доставку Продукції.
Користувач (Покуцець) — будь-яка фізична особа, яка досягла 18 років, має повну цивільну правоздатність, дієздатність та яка зареєстрована на Платформі (за допомогою Мобільного додатку або Веб-сайту).
Кур'єр – зареєстрована у Мобільному додатку або на Веб-сайті самозайнята фізична особа або фізична особа-підприємець, яка самостійно, власними силами та на власний ризик займається виконанням доручень Користувачів щодо доставки Замовлень, діючи при цьому від імені та в інтересах Користувачів.
Мобільний додаток «DELIVERY HUB» – комп’ютерна програма у вигляді онлайн-сервісу, яку можна знайти за запитом в App Store або Play Market, за допомогою якої здійснюється доступ до Платформи та яка дозволяє Покупцям та Продавцям здійснювати швидке розміщення та замовлення Продукції.
Партнер (Продавець) – суб’єкт господарювання, який за допомогою Платформи розміщує інформацію про свою Продукцію з метою її подальшого продажу Користувачам.
Платформа – технологічна платформа, власником якої є ТОВ «ДЕЛІВЕРІ ХАБ», яка дозволяє за допомогою Мобільного додатку «DELIVERY HUB» та / або Веб-сайту ТОВ «ДЕЛІВЕРІ ХАБ» місцевим закладам - Партнерам на території діяльності DELIVERY HUB пропонувати або розміщувати інформацію про свою Продукцію з метою її подальшого продажу Користувачам, а Користувачам дає можливість здійснювати пошук відповідної Продукції та розміщення Замовлень щодо такої Продукції.
Послуги – послуги, що надаються Кур’єрами з виконання доручень Користувачів.
Послуги DELIVERY HUB – послуги щодо надання Користувачам та Партнерам доступу до Платформи.
Продукція – продукція громадського харчування та напої, які реалізуються Продавцем та придбаваються Покупцем на умовах цієї Публічної оферти за допомогою Мобільного додатку «DELIVERY HUB» та / або Веб-сайту ТОВ «ДЕЛІВЕРІ ХАБ».
Територія діяльності DELIVERY HUB – територія м. Дніпра, Дніпропетровської області, Україна.

2.Предмет договору

DELIVERY HUB є електронною платформою-посередником між Продавцем, Покупцем та Кур’єром з надання послуг «за запитом».
DELIVERY HUB надає послуги щодо надання Користувачам та Партнерам доступу до Платформи та підтримки функціонування Платформи. При цьому DELIVERY HUB виконує роль оператора Платформи, на якій відбувається розміщення Замовлень та за допомогою якої Кур'єрам надається доступ до Замовлень.
За допомогою Платформи Партнери, з якими DELIVERY HUB укладає відповідні договори, розміщують інформацію про асортимент Продукції, що пропонується до продажу.
За допомогою Платформи Користувачі здійснюють замовлення певної Продукції та одночасно з оформленням Замовлення надають доручення Кур'єру на придбання та/або отримання Продукції у Партнерів.
DELIVERY HUB не є Продавцем Продукції, в тому числі в розумінні Закону Укараїни «Про захист прав споживачів» а, отже, не несе жодної відповідальності за якість та кількість Продукції або правильність її надання, які пропонуються безпосередньо Партнером або третіми сторонами. Всі претензії щодо проданої Продукції можуть пред’являтися виключно до Продавця такої Продукції.
Користувач усвідомлює й погоджується з тим, що опис та, у відповідних випадках, ціни або фотографії Продукції, інформація про яку розміщена на Платформі, вказуються на основі інформації та документів, наданих продавцями такої Продукції, а отже, DELIVERY HUB не може надати жодної гарантії щодо будь-яких неточностей у таких описах, цінах та/або фотографіях.
Користувач погоджується з тим, що Продукції, інформація про яку розміщена на Платформі, може не бути в наявності, та погоджується з тим, що під час оформлення Замовлення його може бути повідомлено про відсутність такої Продукції та неможливість виконання Замовлення.
DELIVERY HUB не здійснює повернення Користувачам грошових коштів за Продукцію після її оплати Користувачами, в тому числі у разі, якщо Користувач зазначив невірну адресу доставки Продукції. Претензії щодо повернення грошових коштів за Продукцію розглядаються безпосередньо Продавцем такої Продукції.
Користуючись Платформою Користувачі визнають, що DELIVERY HUB не надає логістичні послуги, послуги з постачання будь-якої Продукції, не виконує роль транспортної компанії, не здійснює виконання Замовлень Користувачів, а такі логістичні послуги чи послуги з постачання товарів здійснюються незалежними третіми особами (Кур’єрами), які не є співробітниками ТОВ «ДЕЛІВЕРІ ХАБ», а, отже, всі претензії щодо доставки Продукції можуть пред’являтися виключно до Кур’єра, який займався доставкою Продукції.
DELIVERY HUB не несе відповідальність за час доставки, оскільки він залежить від графіку роботи відповідного закладу, де придбавається Продукція, часу на підготовку Замовлень, часу, необхідного Кур'єру для здійснення доставки, а також інформації, наданої Користувачами під час розміщення Замовлень, або доступності Користувачів у момент доставки Замовлення. У зв’язку з цим, час доставки, який вказано на Платформі, є орієнтовним.
Відповідальність за вибір Продукції та вірність зазначення адреси доставки несе Користувач.
DELIVERY HUB може збирати, використовувати й передавати точні дані щодо місцезнаходження, включно з географічним розташуванням комп'ютера або мобільного пристрою Користувача в режимі реального часу, за умови, що це дозволено Користувачем шляхом увімкнення відповідної функції на відповідному пристрої за допомогою якого Користувач отримує доступ до Платформи. Дані щодо місцезнаходження можуть збиратися й використовуватися для того, щоб мати можливість продемонструвати Користувачам місце знаходження пункту відправлення та/або призначення. У зв'язку з цим Користувачі погоджуються в чіткій формі надавати геолокаційні дані, які передаються Кур’єрам та продавцям товарів для успішного та вчасного виконання запитів. Користувач має право вимкнути функцію геолокації на пристрої.
DELIVERY HUB залишає за собою право вилучити інформацію про Продукцію, що розміщена на Платформі, а також змінити зміст інформації щодо Продукції в будь-який час; при цьому DELIVERY HUB не несе за ці дії жодної відповідальності.
Підтверджуючи Замовлення засобами Платформи Користувач підтверджує, що він ознайомлений та погоджується з цією Публічною офертою в редакції, чинній на момент здійснення Замовлення.

4. Функціонування Платформи. Організація взаємодії з Кур’єрами

Власником мобільного додатку «DELIVERY HUB» є ТОВ «ДЕЛІВЕРІ ХАБ». Окрім того, ТОВ «ДЕЛІВЕРІ ХАБ» є власником та ліцензіатом усіх прав на об'єкти промислової та інтелектуальної власності, пов'язані із Платформою, а також усього вмісту, до якого здійснюється доступ через Платформу. Права інтелектуальної власності на Платформу, а також тексти, зображення, графічний дизайн, структура пошуку, інформація та вміст, включений до Платформи, є власністю ТОВ «ДЕЛІВЕРІ ХАБ», яке має виняткове право здійснювати права на використання вище переліченого в будь-який спосіб, зокрема, права відтворення, розповсюдження, публікації і трансформації відповідно до законодавства України щодо прав інтелектуальної та промислової власності.
ТОВ «ДЕЛІВЕРІ ХАБ» не контролює (і не несе відповідальності за контроль) те, як Користувачі використовують Платформу. Тому ТОВ «ДЕЛІВЕРІ ХАБ» не гарантує, що Користувачі використовують Платформу відповідно до цієї Публічної оферти або в належний та/або обережний спосіб. ТОВ «ДЕЛІВЕРІ ХАБ» не перевіряє (і не зобов'язане перевіряти) особи Користувачів або правдивість, чинність, повноту та/або автентичність наданих ними даних.
ТОВ «ДЕЛІВЕРІ ХАБ» не перевіряє Продукцію або Товари, які надсилаються або доставляються в рамках замовлень на Платформі.
ТОВ «ДЕЛІВЕРІ ХАБ» не дає жодної гарантії щодо автентичності, точності, актуальності, надійності, законності або непорушення прав третіх осіб Кур'єрами. У зв'язку з цим Користувачі заявляють, що вони розуміють те, що DELIVERY HUB – це технологічна платформа, основною діяльністю якої є надання посередницьких послуг і вона організовує виключно взаємодію між Користувачами та Кур'єрами; при цьому DELIVERY HUB не несе відповідальності за інформацію, яку надають Кур'єри, або за будь-які втрати або збитки, які можуть бути потенційно заподіяні через порушення цієї Публічної оферти. Розміщення Замовлення за допомогою Платформи та прийняття такого Замовлення Кур'єром встановлює прямі відносини між Користувачем та Кур'єром. Ані мобільний додаток DELIVERY HUB, ані ТОВ «ДЕЛІВЕРІ ХАБ» не є стороною таких відносин і лише надають доступ до Платформи, що дозволяє сторонам взаємодіяти між собою та розміщувати/виконувати необхідну кількість Замовлень. Таким чином, DELIVERY HUB не несе жодної відповідальності щодо доступності Кур'єрів або за належне виконання ними Замовлень.
ТОВ «ДЕЛІВЕРІ ХАБ» не робить жодних заяв чи тверджень щодо будь-яких Кур'єрів, не підтверджує їх особу та не перевіряє їх минуле. ТОВ «ДЕЛІВЕРІ ХАБ» може проводити додаткові перевірки і впроваджувати процедури, спрямовані на перевірку осіб Кур'єрів. Коли особа отримує статус Кур'єра, це означає, що дана особа завершила відповідний процес реєстрації і прийняла цю Публічну оферту, а також будь-які інші застосовані умови.
Зареєстрований на Платформі Користувач за допомогою Мобільного додатку «DELIVERY HUB» або Веб-сайту ТОВ «ДЕЛІВЕРІ ХАБ» створює Замовлення на Продукцію Партнера, який останній має надати, а обраний системою Кур'єр – доставляє таке Замовлення Користувачу.
Користувач доручає Кур'єрові придбати Продукцію від імені Користувача та забрати і доставити її на вказану Користувачем адресу. Користувачі несуть одноосібну відповідальність за надання правильної адреси для доставки та отримання Замовленої за допомогою Платформи Продукції та звільняють ТОВ «ДЕЛІВЕРІ ХАБ» та Кур'єра від відповідальності за недбалість або помилку під час отримання або доставки замовленої Продукції через надання невірної адреси для отримання або доставки. У зв'язку з викладеним, Користувач несе повну особисту відповідальність за відшкодування збитків, які виникли внаслідок зазначення за допомогою засобів Платформи невірної адреси для отримання або доставки Продукції.
До обов'язків Кур'єра належить отримання та подальша доставка замовленої Користувачем Продукції на адресу та з адреси, вказаних Користувачем, за умови, що така адреса розташована в межах території діяльності мобільного додатку «DELIVERY HUB».
Якщо Користувач бажає зв’язатися з Кур'єром або ТОВ «ДЕЛІВЕРІ ХАБ» під час або після виконання Замовлення, то він може зробити це, скориставшись контактною формою на Платформі або зв’язавшись зі службою підтримки Користувачів.
Якщо Користувач відсутній у вказаному за допомогою Платформи місці доставки, то зроблене таким Користувачем Замовлення підлягає списанню (для товарів, що швидко псуються, час зберігання становить 10 хвилин). Окрім цього, Користувач повинен оплатити 100% вартості основної кур'єрської послуги, вартість Продукції, якщо Продукцію було придбано за допомогою Кур'єра на запит Користувача, а також оплатити інші супутні послуги для того, щоб отримати Продукцію, яка не була доставлеа. Кур'єр у жодному разі не несе відповідальності за псування або закінчення терміну придатності придбаної Продуккції.
Якщо запит включав особисте придбання Продукції, після виконання доставки Кур'єр повинен надати Користувачу розрахунковий документ для відповідної Продукції та/або надіслати його на адресу електронної пошти Користувача. Якщо предметом доручення була лише доставка Продукції, Кур'єр доставляє Користувачу товар у час та місце, які зазначає Користувач. Окрім цього, Користувач отримує квитанцію за надану Послугу в електронній формі, яка надсилається на адресу електронної пошти, прив'язану до його облікового запису на Платформі.
Користувач, що є отримувачем Послуги, вказаної у Замовленні, або уповноважена ним третя сторона повинні підтвердити виконання Замовлення шляхом постановки підпису на пристрої Кур'єра. Ані Кур’єр, ані ТОВ «ДЕЛІВЕРІ ХАБ» не несуть відповідальності за достовірність підпису Користувача або уповноваженої ним третьої особи. Якщо Користувач отримує сповіщення про завершення виконання Замовлення, однак при цьому ні сам Користувач, ні уповноважена ним третя особа не підтверджували факт виконання Замовлення, Користувач повинен негайно повідомити про це DELIVERY HUB.
ТОВ «ДЕЛІВЕРІ ХАБ» має право на укладення договорів підряду, субпідряду, про передачу виключного (невиключного) права на використання Додатку або договорів комісії з третіми особами відносно додатку DELIVERY HUB. При цьому, на ліцензіарів, комісіонерів та інших третіх осіб, які є сторонами таких договорів, розповсюджуються правила даної Публічної оферти та Політики конфіденційності та захисту даних.
За загальним правилом до вартості Замовлення, здійсненого через Платформу, включається вартість замовленої Продукції, послуги з доставки, плата за надання доступу і за користування Платформою та вартість інших супутніх послуг, що пов’язані з виконанням конкретного Замовлення. Інший розрахунок може бути передбачений для певних видів Замовлення, про що Користувач повідомляється під час здійснення Замовлення.

6. Ціни, виставлення рахунків та способи оплати

Користувач уповноважує ТОВ «ДЕЛІВЕРІ ХАБ» та Кур’єра здійснювати від його імені оплату вартості Продукції, послуг з доставки або інші супутні витрати, що пов’язані з виконання окремого доручення.
Загальна вартість кожної Послуги може складатися зі змінного відсоткового компонента, розмір якого залежить від подоланої відстані та часу очікування Кур'єром, а також (у випадках, коли Користувач замовляє здійснення фізичної покупки Продукції) ціни, яка встановлюється кожним окремим Партнером/продавцем Продукції. Користувач погоджується, що вартість Послуг може змінюватися відповідно до подоланої відстані та/або проміжку часу, в який надається Послуга.
Ціна Продукції повинна відповідати ціні, вказаній на Платформі. При цьому Користувач розуміє, що ціна деякої Продукції може змінюватися в режимі реального часу, однак Користувачу в будь-якому разі повідомляється остаточна ціна Замовлення до здійснення оплати. Плата за Послугу може зрости в разі виникнення форс-мажорних обставин, які перебувають за межами контролю ТОВ «ДЕЛІВЕРІ ХАБ».
Користувач, розміщуючи Замовлення за допомогою Платформи, надає Кур'єру доручення на придбання Продукції особисто від імені Користувача за ціною, встановленою продавцями такої Продукції. Користувач може зв'язатися з Кур'єром як під час оформлення Замовлення, так і під час доставки, щоб надати Кур'єру інформацію про замовлену Продукцію.
Якщо Користувач скасував своє Замовлення щодо надання Послуги і при цьому місцевий Партнер вже підтвердив виконання Замовлення, про що було поінформовано Користувача, Користувач зобов’язаний сплатити відповідну плату. Аналогічно, якщо Користувач розмістив Замовлення на купівлю товару Кур'єром від імені Користувача і Користувач потім скасовує замовлення після того, як покупка була здійснена, Користувач відшкодовує витрати, пов'язані з послугою доставки, наданою Кур'єром, а також вартість Продукції.
Оплата Продукції, яка пропонується Партнерами за допомогою Платформи та продається Партнерами і доставляються Користувачам через певний проміжок часу, здійснюється за допомогою Платформи. Партнери уповноважують ТОВ «ДЕЛІВЕРІ ХАБ» та Кур’єра отримувати платежі від їхнього імені. Оплата будь-якої Продукції, належним чином здійснена за допомогою Платформи, є виконанням платіжного зобов'язання Користувача перед Партнером.
У разі, якщо у Користувачів виникають будь-які проблеми під час виконання Замовлення, він може зв’язатися зі службою підтримки мобільного додатку «DELIVERY HUB» за допомогою засобів, доступних для Користувачів Платформи.
Користувач може оплатити Замовлення готівкою або за допомогою платіжної картки. Під час оформлення Замовлення Користувачу повідомляється про можливі варіанти оплати.
Щоб мати змогу здійснити оплату за допомогою платіжної картки, Користувач повинен надати реквізити платіжної картки через Платформу, оскільки такий спосіб оплати пов'язаний з обліковим записом Користувача. Користувачі, які розраховуються за допомогою платіжної картки, не несуть жодних додаткових витрат, пов'язаних з таким способом оплати. У разі оплати Замовлення безготівковим шляхом, фінансова установа, яку ТОВ «ДЕЛІВЕРІ ХАБ» залучає для надання фінансових послуг (зокрема, здійснення переказів без відкриття рахунків), може запрошувати у Користувачів попередню авторизацію платежу для здійснення оплати за Замовлення. Попередня авторизація в жодному разі не є оплатою повної вартості Замовлення, що здійснюється винятково після передачі товару Користувачу, або з причин, викладених у цій Публічній оферті. Якщо з будь-якої причини неможливо отримати від Користувача оплату за Замовлення, обліковий запис Користувача на платформі блокується до тих пір, поки ситуація не буде виправлена, а борг — погашений.
У разі оплати Замовлення готівкою, Користувач може оплатити вартість під час доставки Продукції після виконання Замовлення в місці доставки. Користувач не може відмовитися від сплати за Замовлення крім випадків, встановлених Публічною офертою. У випадку, якщо Користувач обирає готівковий спосіб розрахунку за Замовлення, то натискаючи кнопку, що підтверджує замовлення, при його оформленні за допомогою Платформи, Користувач уповноважує обраного системою Кур’єра внести отримані Кур’єром від Користувача грошові кошти на розрахунковий рахунок Продавця або ТОВ «ДЕЛІВЕРІ ХАБ» без обмеження в часі такого внесення.
ТОВ «ДЕЛІВЕРІ ХАБ» не несе жодної відповідальності у разі, якщо через форс-мажорні обставини або інші події, що перебувають за межами її контролю, або через обставини, що були обґрунтовані нагальною необхідністю, вона вимушена скасувати, скоротити, подовжити або доповнити умови проведення промо-акцій. Зокрема, ТОВ «ДЕЛІВЕРІ ХАБ» не несе жодної відповідальності у разі, якщо у будь-який момент під час проведення промо-акції веб-сайт стає недоступним, або в автоматичній системі проведення промо-акцій стається збій.
Щоб застосувати промокоди та/або інші пропозиції або знижки на Платформі, їх необхідно правильно ввести у відповідному відділі Мобільного додатку «DELIVERY HUB» чи на Веб-сайті ТОВ «ДЕЛІВЕРІ ХАБ» перш ніж оформити Замовлення. В іншому разі промокоди та/або інші пропозиції або знижки не будуть застосовуватись Партнером та Користувач не зможе скористатися відповідними перевагами.

7. Промокоди, знижки та/або інші пропозиції

8. Придбання алкогольних напоїв

Користувачі, Замовлення яких включає придбання та/або доставку алкогольних напоїв, повинні бути повнолітніми (тобто їм має бути 18 (вісімнадцяти) років або більше). Під час оформлення Замовлення, яке включає алкогольні напої, Користувач підтверджує, що йому виповнилося щонайменше 18 (вісімнадцяти) років. ТОВ «ДЕЛІВЕРІ ХАБ» залишає за собою право відхилити Замовлення на здійснення покупки та/або доставки алкогольного напою будь-якій особі, яка не може довести, що їй уже виповнилося 18 років.
У випадку встановлення недосягнення або неможливості підтвердження досягнення Користувачем 18 (вісімнадцяти) років Кур’єр відмовляє Користувачу у передачі йому Замовлення, до складу якого входить алкогольна продукція. У такому випадку будь-які наслідки та відповідальність за надання неправдивих відомостей та порушенням цієї Публічної оферти буде нести Користувач.
Цей розділ однаково застосовується до будь-якого іншого подібного товару, що його замовляє Користувач через Платформу, які, відповідно до чинного законодавства, не можуть замовляти особи, яким не виповнилося 18 років.
Крім того, у тих випадках і містах, де продаж та/або доставка алкогольних напоїв обмежена впродовж певного періоду часу, Користувач несе відповідальність за замовлення лише впродовж того періоду часу, коли це дозволено відповідно до чинного законодавства. ТОВ «ДЕЛІВЕРІ ХАБ» залишає за собою право відхилити замовлення на купівлю та/або доставку алкогольного напою в заборонений час.
- якщо їхнє ім'я або пароль було викрадено, розголошено або втрачено;
- використання застарілих версій комп'ютерної системи або браузера.
- несправності браузера;
- наявності вірусу в комп'ютерній системі Користувача або мобільному телефоні, який використовується для з'єднання з Платформою;
DELIVERY HUB не несе відповідальності за помилки в системі безпеки або за будь-які збитки, заподіяні комп'ютерній системі Користувача (програмному забезпеченню або апаратним засобам), або файлам чи документам, які зберігаються в комп'ютерній системі Користувача, у результаті:
DELIVERY HUB не несе відповідальності за будь-яке переривання роботи служби, помилки з'єднання, недоступність або помилки в доступі до мережі Інтернет чи будь-які інші випадки, які перебувають за межами контролю DELIVERY HUB.
DELIVERY HUB не контролює й не несе відповідальності за контент, завантажений Користувачами через Платформу. Повну відповідальність за законність такого контенту несуть Користувачі.
Шляхом реєстрації на Платформі Користувач надає DELIVERY HUB дозвіл на обробку його персональних даних якщо така необхідність буде визначена чинним законодавством України та внутрішніми документами ТОВ «ДЕЛІВЕРІ ХАБ» без необхідності повідомлення про такі дії. Користувач повідомляє, що він ознайомлений з Законом України «Про захист персональних даних» та підтверджує факт повідомлення про включення його персональних даних до відповідної бази персональних даних, мету збору даних та осіб, яким передаются його персональні дані.
DELIVERY HUB не зберігає платіжні дані Користувача. Усі платіжні дані зберігаються та опрацьовуються провайдером платіжних послуг згідно з цією Пуюблічною офертою та Політикою конфіденційності та захисту даних.
Якщо Користувач не інформує DELIVERY HUB про крадіжку картки, останнє не несе відповідальності за будь-яке шахрайське використання картки третіми сторонами в обліковому записі Користувача.
- якщо вони мають докази того, що кредитна картка, прив'язана до їхнього профілю DELIVERY HUB, була викрадета, або використана шахрайським способом.
Користувачі зобов'язані негайно інформувати DELIVERY HUB за допомогою доступних каналів для зв'язку:
Під час реєстрації на Платформі Користувач повинен обрати ім'я користувача та пароль. Ім'я користувача та пароль є конфіденційною персональною інформацією, яка не може передаватися третім особам за винятком виключень, передбачених Політикою конфіденційності та захисту даних та законодавством України. Користувач несе повну відповідальність за безпеку свого логіна і пароля, а також за всі дії, що будуть вчинені під його обліковим записом на Платформі.
Користувач гарантує, що вся інформація щодо його особи та повноважень, яку він надає в реєстраційних формах для Платформи, є правдивою, точною та повною. Окрім цього, Користувач зобов'язаний оновлювати свої дані у випадку їх зміни. Якщо Користувач надає неправдиву, неточну або неповну інформацію, або якщо DELIVERY HUB вважає, що є обґрунтовані підстави сумніватися в правдивості, точності або повноті наданої інформації, DELIVERY HUB може відмовити Користувачу в доступі до Платформи, заборонити використовувати Платформу або будь-який її зміст та/або використовувати будь-які послуги, пов'язані з Платформою.
- прийняти цю Публічну оферту;
- заповнити всі обов'язкові поля реєстраційної форми, надавши правдиву інформацію, а саме: ім'я Користувача, адресу електронної пошти, номер телефону та номер банківської картки;
- бути особою, яка досягла 18-річного віку;
Щоб стати Користувачем Платформи та створити профіль користувача на Платформі необхідно виконати такі вимоги:
Для можливості оформлення Замовлень та використання Платформи, Користувачеві необхідно зареєструватися в Мобільному додатку «DELIVERY HUB», створивши відповідний обліковий запис.

3. Доступ та реєстрація для Користувачів

- якщо Користувач скасовує Замовлення до прийняття Замовлення Партнером до виконання, однак після прийняття Замовлення до виконання Кур’єром, з Користувача стягується комісія за скасування Замовлення у розмірі вартості Послуги;
- якщо Користувач скасовує Замовлення після прийняття Замовлення до виконання і Партнером і Кур'єром з Користувача стягується комісія за скасування Замовлення у розмірі повної вартості Замовлення.
- якщо Користувач скасовує Замовлення до прийняття Замовлення до виконання Кур’єром, однак після прийняття Замовлення до виконання Партнером, з Користувача стягується комісія за скасування Замовлення у розмірі вартості замовленої Продукції;
ТОВ «ДЕЛІВЕРІ ХАБ» залишає за собою право скасувати Замовлення без пояснення причини. У такому разі Користувач має право на повернення сплаченої ним суми.
Розмір комісії за скасування може залежати від таких факторів:
З огляду на характер Замовлення, Користувач погоджується, що як тільки Замовлення приймається до виконання, про що Користувач повідомляється за допомогою Платформи та/або електронної пошти, адресу якої вказано Користувачем в обліковому записі на Платформі, воно вважається розпочатим і Користувач втрачає право на відмову від свого Замовлення безкоштовно.
Перш ніж поставити підпис на підтвердження виконання Замовлення, Користувач повинен перевірити Продукцію, доставлену Кур'єром за вказаною Користувачем адресою. Своїм підписом Користувач підтверджує виконання Замовлення в повному обсязі та належним чином.
Якщо Користувач бажає повернути Продукцію, стороною, що несе повну відповідальність за таке повернення та відшкодування вартості Продукції, є Продавець. Повернення Продукції, придбаної Кур'єром відповідно до Замовлення Користувача, регулюється політикою Продавця відповідної Продукції щодо її повернення. Крім того, саме Продавець Продукції приймає рішення щодо способу здійснення відшкодування (готівка, кредитна карта, ваучер на покупку тощо).

5. Повернення Продукції. Скасування Замовлення

Made on
Tilda